16.12.2008

Tutkimustieto & intuitiivinen.../Juha T.Raunon, Ma-Riikan ja Rautarouvan bloggausten innoittamana panen tähän muutaman rivin mielestäni viisaasti ajateltua puhetta relata refero.
Ehkä suurempi kysymys ihmiselle, joka haluaa säilyttää älyllisen rehellisyyden ja aikuisuuden ja kuitenkin on vakuuttunut siitä, että Raamattuun sisältyy enemmän kuin pelkästään muinaisia heimotaruja, on se, miten yhdistää mielessään tutkimustieto ja intuitiivinen vakuuttuneisuus siitä, että "jotakin on".
Minä ajattelen niin, että transsendenssin ja Jumalan mysteerin kokemus pukeutuu joka tapauksessa aina niihin historiallisiin ja kulttuurisiin malleihin, kategorioihin, jotka kunakin aikakautena ovat käytettävissä. Tai hieman toisin sanoen: kokemus tai aavistus Jumalasta suodattuu ja värittyy olemassa olevien mielen ja historian rakenteiden läpi ja puetaan sille kielelle, joka on käytettävissä. Muuten kai ei voi ollakaan. Ollessaan aito, tuo transsendenssin kokemus ei pelkästään tyydy toistamaan vanhoja käsityksiä vaan muokkaa, jopa murtaa aiempia ajattelumalleja, vaikka käyttää edelleenkin lähtökohtanaan oman aikakautensa kulttuurisia malleja ja kieltä.
Koska tästä asiasta ei oikeastaan voine vakuuttua pelkästään älyllisesti, minulle on ollut tärkeää löytää myös pitkä rukouksen ja jopa mystiikan traditio, jossa Mysteeriä lähestytään pikemmin vaikenemisen, ihmettelyn ja rukouksen sekä symbolien avulla kuin älyllisen analyysin avulla haltuun ottaen.

Ei kommentteja: