28.11.2007

Basics

Wright epäili ihmiskunnan
kykyä oppia katastrofeitta.

Holopainen kusee kossupullon
täyteen kolmesta metristä.

Sartren näkemys vapauden
vankilasta ilmentää syvintä
totuutta.

Kööpenhaminan tulkinta
Bohrilaisittain on kiintoisa.

Kylmä kossu raakana on
saatanan hyvää

Greenpeacea


On se ihmeellistä, että ekoterroristit - greenpiisit - saa ajella paateillaan suomenlahdella ja estää Nesteen kasvihuoneilmiön torjuntayritykset, kun eivät tahtois
tuoda palmuöljyä ulkomailta. Kai ne luulee, että se nostaa kolesteroolia ja pian hyäkkää Raision Becelkuljetusten kimppuun ja räjäyttävät punasen maidon kuljetukset Virosta.

Ei millään oo enää väliä!

Poliisi pidätti Tuomo Ruudun


JÄÄKIEKKOILU

Poliisi luuli Tuomo Ruutua aseistetuksi ryöstäjäksi
Julkaistu: 12:30

stt–hsChicago. Jääkiekkoilija Tuomo Ruutu oli tovin pidätettynä tiistaina Chicagossa, kun poliisi etsi aseistetun ryöstön tehnyttä henkilöä jääkiekon NHL-liigan Chicago Blackhawksin harjoituspaikan läheltä.

Ruutu lähti Chicago Sun-Times- lehden mukaan verryttelylenkille läheiseen puistoon Blackhawksin harjoitusten jälkeen. Hänellä oli päällään joukkueen musta verryttelyasu, joka sopi poliisin saamaan kuvauksen ryöstäjästä, ja Ruutu pidätettiin vahingossa toviksi.

(...mutta sehän kuuluu lajiin - kuten eiliset tappelut ottelussa Saipa-Jokerit)

25.11.2007

"Omituinen höpöttäjä"


- Ajattelin tässä kysyä, kun...

- Mainiota, mainiota! Olinkin juuri ajatellut ottaa asian puheeksi, ja nyt kun kysyt, niin voinen mennä suoraan asiaan. Sinua kuten itse asiassa kaikkia ihmisiä kiinnostanevat elämän peruskysymykset kuten mikä on ihminen, miksi olemme täällä, mistä kaikki on syntynyt, onko olemisellamme jokin tarkoitus...

- Oikeastaan...

- Tahdonkin valottaa näitä kysymyksiä sinulle filosofian tulokulmasta, jossa kuten tiedät on syvällisesti paneuduttu kysymyksiin, joita arjen kiireessä ei aina tule ajatelleeksi, mutta kuten sanoin, joilla on olemistamme perustavasti luotaava merkitys. Platon jo totesi pari tuhatta vuotta sitten olevan kaksi todellisuutta: on ideoiden maailma ja havaintojen maailma. Tätähän hänen oppipoikansa Aristoteles ei hyväksynyt, vaan luotti pikemminkin havaintoihin tiedon perustana, vaikka kehittikin myös järkeen ja loogiseen päättelyyn perustuvan syllogistisen metodin…

- Ajatttelin…

- Noista ajoista filosofia on kehittynyt hurjasti meidän päiviimme, mutta väitetään, että filosofian isäksi kutsutun Sokrateen, oppipoikansa Platonin sekä Aristoteleen ajatusten olevan kuitenkin filosofian peruspilareita. Toki ennen Sokratesta jo eli ajattelijoita, näitähän kutsuttiin esisokraatikoiksi. Kuitenkin filosofian diskurssissa asioita tarkastellen tulee ottaa puheeksi ranskalainen Descartes, joka kehitti ns. systemaattisen epäilyn metodin. Ennen 1600-lukua…

- Niin mutta…

- Niin aivan oikein. 1600-luvulle asti ns. sanotulle uudelle ajalle kaikki tiede oli alisteista uskonnolle kuten Galileo Galilein kohtalosta tiennet. Uusi aika synnytti taas uuden tieteellisen paradigman, jossa maakeskisyys sai huutia. Tiedehän on kehittänyt ymmärrystämme huimaaviin saavutuksiin, 1900-luvulla suhteellisuusteoria oli Einsteinin kehittämänä jotain mullistavaa. Kvanttiteorian kööpenhaminalainen tulkinta Bohrin ja kumppaneiden tulkitsemana on avaamassa aivan uuden näkökulman perinteisen fysiikan ymmärtämiseen ja sitä kautta koko olevaisen hahmottamiseen, filosofit kuten Wittgenstein taas keskittyivät omiin erityisaloihinsa, Friedrich Nietzsche mainitaan historiankirjoituksessa hyvinkin persoonallisena, jopa patologisena ajattelijana orjamoraaleineen ja yli-ihmiskäsityksineen…

- Mutta kun oli…

- Aivan, pragmatismi, eksistentialismi ja monet muut oppisuunnat käsittelivät moraalin ongelmaa omasta kontekstistaan. Relativismia taas pidetään pikemmin haukkumasanana. Foucaultin nelikenttäteoriaa on arvostettu sekä sosiologian että kasvatustieteiden diskursseissa. Mitä tulee mainittuun Wittgensteiniin, voitaneen hänen kielipelikäsitettään pitää erityisen kiinnostavana, joskin analyyttisen filosofian edustajat, joista mm. suomalainen Jaakko Hintikka on ehkä tunnetuimpia, painottavat logiikan keskeisyyttä filosofian ydinalueena. Toisaalta taas…

- KUN PITI HAKEE SITÄ HEVOSEN PASKAA TOMAATEILLE - ETTÄ HAETAANKO VAI EI!

- ("Voimallisen positiivisesti kanavoitunutta alkukantaista aggressiota.")

Julkivaatimus

NAINEN

(Kuvat tekstiin liittymättömiä)


MUTTA
Me Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen Feministit ry. vaadimme, että kaikille haluaville feministeille tulisi tasa-arvon nimissä saada munat - ja isot, jos mahdollista. Se on niin, että kun feministin haaroissa roikkuu isot munat, niin on sillä psykologinen vaikutus moniin pienimunaisiin päättäjiin, ja saisivat feministit suuremman painon sanoillensa kuin ennen. Ja kiekkomatseissa voisivat feministit reilusti mennä miesten veskiin kusirännille ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, kun ei tarvitse käydä kyykkykusella, joka yleisissä käymälöissä on naisten puolella pakko, ja jo hygieenisyyssyistä, ja joka ei muutenkaan ole tasa-arvoista, kun jotkut voi kusta seisaaltaan.
Hallituksen pitää nyt tehdä heti laki, jossa velvotetaan nuoret isomunaiset moottoripyöräilijäpojat testamenttaamaan munansa feministien käyttöön, kun käy liikenteessä kalpaten.

ESPOON, VANTAAN JA KIRKKONUMMEN FEMINISTIT RY.

17.11.2007

Paa lapset asialle...Hallitusohjelmasta - tai VanhanenNaisten ja miesten välisen tasa-arvon parantaminen

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa.
Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasa-arvoa määrätietoisesti kaikessa
päätöksenteossa. Miehillä ja naisilla on oltava yhtäläiset edellytykset kaikilla
elämänalueilla.

Hallituksen tavoitteena on naisten ja miesten välisten palkkaerojen selkeä kaventaminen
tällä vaalikaudella. Hallitus sitoutuu kolmikantaiseen samapalkkaisuusohjelmaan,
jonka toimenpidekokonaisuus toteutetaan vaalikauden aikana. Ohjelman
toteuttamiselle turvataan riittävät resurssit.Hallitus edistää suunnitelmallisesti naisten urakehitystä ja naisjohtajuutta sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla. Hallitus edesauttaa toimia, joilla vähennetään työmarkkinoiden jakautumista sukupuolen mukaan. Työn ja perhe-elämän
yhteensovittamista edistetään kaikessa päätöksenteossa, ja miehiä kannustetaan
perhevapaiden pitämiseen.
Hallitus varmistaa, että sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan lainvalmistelussa,
talousarvioprosessissa sekä muissa merkittävissä hankkeissa jo toiminnan alkuvaiheissa.
Ministeriöissä järjestetään koulutusta asian edistämiseksi. Tasa-arvotietoisuutta
lisätään peruskouluissa ja opettajankoulutukseen ja lastentarhanopettajien
koulutukseen sisällytetään sukupuolitietoista opetusta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa
ja terveyserojen kaventamistyössä kiinnitetään huomiota myös sukupuolinäkökulmaan.

Tasa-arvotyötä toteuttavien viranomaisten ja naisjärjestöjen
toiminnan edellytyksiä ja resursseja vahvistetaan.
Hallitus antaa vaalikauden aikana eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta.
Hallitus tukee osaltaan työmarkkinajärjestöjen keskinäisiä toimia sukupuolten
tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämiseksi.


Hallitus on valmis tukemaan korotetulla valtionosuudella sellaista kuntasektorille
syntyvää palkkaratkaisua, joka edistää naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä
.

Korotetun valtionosuuden suuruus riippuu siitä, kuinka selkeästi kuntasektorilla
tehtävää palkkaratkaisua onnistutaan kohdentamaan koulutetuille, naisvaltaisille
aloille, joiden palkkaus ei vastaa työn vaativuutta.
(suomeksi: " Ellei virkatalon etu toisin vaadi.") [Täällä pohjan tähden alla]

15.11.2007

The day after tomorrow


Teemalta tuli katseltua ilmastonmuutos-skenaarioita. Sellaisia ei saisi näyttää.
Herkkä ihminen saattaa mennä ja myydä autonsa - tehdä jotain muutakin harkitsematonta. "Jos Golf-virta pysähtyy:"

11.11.2007

11.11.07

Isänpäivä. Poikakin lähetti tekstarin - Ruotsista - mutta (oli näköjään tullut muistutetuksi kuitenkin).
Reodoranttia oli aamukahvipöydässä piilotettu Stockmanin pakettiin. Nyt tuoksutaan kuin "outo kukka tropiikin". Vanha ja halpa kyllä käytetään loppuun ennen uuteen "Hypnose home" - tuoksuun siirtymistä.
Niin ja sitten vielä 'järvikävelyvyö' - nyt voi kulkee syvissäkin vesissä kuin entinen Nasaretilainen - eikä ota niveliin.

Onko ne nyt pääasiat tässä tältä päivältä - siltä vähän vaikuttaa.

"Hämärä tulee ennen aikojaan niinkuin sairas ihminen työstä kotiin". ("Metsästys joulun alla", Juhani Peltonen)

10.11.2007

"Rankka Viikko"


Tämä on ollut rankka viikko. Fyysistä väkivaltaa (Jokela) ja rakenteellista ("tehyn pakkolaki"). Kun siten vielä kuulee kerrottavan millaisesta 'väkivallasta' ja tuskasta ulkoisesti hyvinvoivien, koulutettujen ja sivistyneiden ihmisten historia rakentuu, tulee jostain alitajuisesta syystä mieleen Michael Douglasin "Rankka päivä".

Olen lukenut ja kuunnellut näkemyksiä syistä ja seurauksista. Kypsää analyysia esittää 'omalla tavallaan' jälleen Rauno Räsänen

Kun kaikki ajateltu tuntuu yhden viikon aikana muuttavan paikkaa, lienee syytä hiljentyä hetkeksi - mitä se kellekin tarkoittaa - ja antaa ajatusten etsiä uomansa, luottaen siihen empiriaan, joka väitti jo kouluaikana, että "Ei niin pitkää pimeetä, ettei joskus valkene." (R.S.)

6.11.2007

Blue Velvet
Joskus 70-luvun alkupuolella rantautui "Transsendenttinen Meditaatio" Suomeen. Uutta etsivänä opiskelijapoikana kiinnostuin asiasta - joogaan jo jonkin verran tutustuneena. Kävin Turussa kuuntelemssa orientaatioluennon ja ilmoittauduin kurssille. Ostin omenan torilta ja vein mukanani valkoisen nenäliinan. Jonkinlaisessa rituaalissa sain oman henkilökohtaisen Mantran. Sisäänajoon kuului muutamia harjoituksia opettajan johdolla. Koko kustannus oli 50mk - opiskelijalta.

Nyt elokuvaohjaaja David Lynch on Suomessa markkinoimassa jo kymmeniä vuosia harrastamaansa TM:ää. Kun "Beatlesitkin" kävivät Intiassa Maharishin opissa, ja jos
David Lynch "Twin Peaksin" ja erityisesti loistavan "Blue Velvetin" tekijänä ovat koukkuun jääneitä, ei rohkene epäillä, että jotain siinä on - näinhän.

Harjoitteita tulee suorittaa kaksi kertaa päivässä aamuin ja illoin a´20 min. En tiedä paljonko muutuin (lue kasvoin henkisesti), mutta rentoutusharjoituksena se oli tehokkain kokeilemani. Joogalla en ollut päässyt yhtä syvään rentoutumisen tilaan - ja vielä helposti. Ongelmana oli vain aika - joka päivä tuli varata tuo 20-minuuttinen aamuin illoin. Homma kuihtui ensimmäisen työpaikkani myötä - oli liikaa uutta ja vaativaa, ja aamuinen 20 min. alkoi jäädä. Lopulta jäi koko meditointi. Sääli. Myöhemmin olen ollut kiinnostunut uudelleen joogasta, mutta yhden hyvän opettajan kadottua, joogakin on jäänyt satunnaiseksi.
Mitähän jos ...vielä. Nyt ymmärrät paremmin outouttani.

4.11.2007

Ei kivaa

Hieman jälkijättöistä maisemaa Kaliforniasta.3.11.2007

Pyhäinpäivää


Syksyn ensilunta sataa maltilla näytön takana. Korkeat kuuset saavat tuntuman talviasustaan. Jostain assosioituu muisto Juhani Peltosen novellista "Metsästys joulun alla". Pyhäinpäivän aamu tuntuu rauhalliselta - on sitä.
Vaikka tiedän intuitiivisesti, että tämä on vain lumetta, taittovirhe - kun kaikki ei näy. Tuntuu silti hyvältä. Pitkästä aikaa.

Olen pitänyt paussia kirjoittelujen suhteen ja keskittynyt en mihinkään. Se on avautunut, että jotkut suhtautuvat kirjoittamiseensa kuin pukamiinsa. Käsittelyn tulee olla hellää ja hunajaista. Pelkäänhän minäkin hammaslääkäriä, mutta pyydän ovella puudutuksen. Jotkut kaiketi nauttivat tuskasta - eivätkä unohda.

Olen kärsinyt operatiivisen toteuksen heikkoudesta ja syytän siitä rakenteita. Kun on kaikkensa panostanut pedagogiikkansa päivittämiseen ja saa todeta, että vehkeet eivät pelaa, että jokaiseen uuteen päivään asennoituu odotuksella - jospa vihdoin, ja saa jatkuvasti pettyä, niin tuntuu siltä, että tää ei oo kivaa.

Opettajat valittivat eilen palkkansa pienuutta. Vertailu liittyi luonnollisesti Tehyn
lakkouhkaan. Totesin, että opettajat tienaavat aivan riittävästi. Olen itse tullut toimeen opettajien esimiehenäkin opettajia pienemmällä palkalla, enkä ole valittanut,
enkä valita - minulla on aivan riittävä palkka. Opettajien työ on raskasta. Mutta se ei kevene palkan korotuksella. Sama on tietysti sairaanhoitajilla. Ei raha helpota työn raskautta. On muitakin keinoja: lyhyemmät päivät, paremmat työolosuhteet - tehyläisiä nyt vaan ei taida löytyä työttömyyskortistoista päiviä lyhentämään.

Sanoin opettajainhuoneessa, että eikö 'paskahommista' pikemminkin tulisi maksaa suurempi korvaus - niitä kun ei kukaan mielellään tee. Mikä peruste siinä on, että korkeakoulutuksen nauttineet olisivat luonnostaan 'parempipalkkaisia'?

Aamulehdessä oli 'älykäs' kirjoitus, jossa vertailtiin hyvätuloisten maksamilla verotuloilla saatavia kunnallisia palveluja. Paljon tienaavan veroilla saadaan paljon palveluja.
Sepä se. Ei muuta kuin kaikille kovat palkat, niin verotuloilla saadaan palvelut kuntoon.