24.11.2010

Reikä seinässäHyvin mielenkiintoinen video oppimisesta. Videossa suomenkielinen tekstitys ala- reunan pudokkeessa (View subtitles)

26.10.2010

Kolesterolipommi

Käsikirjoitus


TV1 18.10.2010 klo 20:00
MOT: Kolesterolipommi
toim. Martti Backman


(Kappaleiden lopussa olevat numerot viittaavat lähdeluettelossa mainittuihin artikkeleihin)
> Ohjelmassa mainitut tieteelliset raportit


KUVA: Oili Ikävalko kävelee lääkäriin.


”…kumma heikkous tulee yks kaks kävellessä, että on epävarma, uskaltaako ottaa seuraavaa askelta."


Juonto: Edellisessä MOT:n ”Rasvakupla” -jaksossa jätimme Oili Ikävalkon lääkäri Taija Sompin vastaanotolle. Ikävalko epäili, että hänelle kolesterolin alentamiseksi määrätty lääkitys oli vienyt kävelykyvyn.


Ikävalko:”…et ihan kirjaimellisesti, et kivitalon seinään tukien jäin taas miettimään, et mikä tää on”.


Juonto: Oili Ikävalkolle on määrätty kolesterolia alentava statiinilääkitys, vaikka lukuisat tutkimukset osoittavat, että korkea kolesteroli ei ole riskitekijä naisille, eikä varsinkaan ikääntyneille naisille.


Kolesterolin vaaroista sekä statiinien eduista julkisuudessa kuuluvasti puhuva professori Timo Strandberg havaitsi tutkimuksessaan jo 20 vuotta sitten, että kolesteroli ei lisännyt vanhojen naisten sydän- ja verisuonitautien riskiä. Päinvastoin, yli 75-vuotiailla korkea kolesteroli oli yhteydessä hyvään terveydentilaan. (1)


Neljä vuotta sitten Strandberg julkaisi amerikkalaisessa sydänlehdessä toisen tutkimusten iäkkäiden valtimotautipotilaiden ennalta ehkäisevästä hoidosta mm. lääkkeillä. (2)


Hyvä uutinen oli, että riskitekijänä pidetty kolesterolitaso aleni. Huonoa oli taas se, että silti sydänkohtaukset ja kuolleisuus eivät vähentyneet lainkaan verrattuna hoitamattomien ryhmään. Lääkintä ja tiukka ruokavalio eivät lisänneet vanhusten jäljellä olevaan elämään päivääkään.


Tänään Strandberg saarnaa omia tutkimustuloksiaan vastaan. Hän tähdentää, että kolesterolin tehokas vähentäminen hyödyttää vanhuksiakin. Hänen mielestään statiineista hyötyvät kaikki ja hän on ehdottanut simvastatiinin vapauttamista reseptistä itsehoitolääkkeeksi. (3)


Timo Strandberg, kolesterolin hoito-ohjeita antavan käypähoitotyöryhmän sihteeri ei suostunut haastateltavaksemme, kuten eivät useimmat työryhmän jäsenet.


--


Juonto: Veren kolesterolipitoisuudella on kiistatta yhteys lisääntyneeseen sepelvaltimotautiriskiin, tietyillä potilasryhmillä. Nimittäin nuorehkoilla miehillä. Mutta onko silloinkaan kolesteroli sepelvaltimotaudin syy, siitä kiistellään.


Uffe Ravnskov: ”Sanotaan kyllä, että jos jos veressä on liikaa kolesterolia, niin se asettuu verisuoniin ja aiheuttaa suonien kalkkeutumista. Mutta siitä ei ehdottomasti ole mitään todisteita”.


Mikko Syvänne: ”Silloin kun tämä kohonnut kolesterolipitoisuus yhdistyy näihin muihin riskitekijöihin, eli tulee riskitekijäkasaumaa, niin silloin se on erityisen vaarallinen”.


Juonto: Pienen yhdysvaltalaisen Framinghamin kaupungin asukkailla tehdyt pitkäkestoiset tutkimukset ovat nykyisen kolesterolitietämyksemme kivijalka.


30 vuotta kestänyt seuranta Framinghamissa tuotti 80-luvulla hämmentävän tuloksen. Havaittiin, että korkea kolesteroli ei enää nostanut kuoleman riskiä, kun oli saavuttanut 48 vuoden iän. (4)


Kolesteroliteorialle vielä murhaavampaa oli havainto, että henkilöillä, joiden kolesteroli oli laskenut kuluneiden 30 vuoden aikana, oli korkeampi kuolleisuus kuin niillä, joiden kolesteroli oli noussut. Yhden millimoolin alenema kolesterolissa lisäsi kokonaiskuolleisuutta 430 prosenttia.


Suomen Sydänliiton ylilääkäri, käypähoitotyöryhmän jäsen Mikko Syvänne epäilee tutkimuksen tulosta:


Syvänne: ”… jotain tämmöstä sekoittavaa tekijää siinä on täytynyt olla mukana ja kyllä muistaakseni tutkijat vahvasti epäilivät näitä hiljalleen kehittyviä muita sairauksia, joita ikä tuo tullessaan”.


Juonto: Muut sairaudet saattavat selittää noussutta kokonaiskuolleisuutta, mutta on huomattava, että sydänkuolleisuus nousi kolesterolin laskun myötä sitäkin enemmän, eli 550 prosenttia.


Olisi luullut, että Framinghamin havainto kolesterolin laskun tappavasta vaikutuksesta olisi johtanut vakavaan pohdintaan siitä, onko teoria kolesterolin vaarallisuudesta sittenkään oikea.


Mutta kuinka tutkimus esiteltiinkään lääkäreille Yhdysvaltain Sydänliiton julkaisemassa arvovaltaisessa katsauksessa ? (5)


Lausunnon mukaan Framinghamin tutkimus osoittaa, että 1 prosentin pudotus kolesterolitasossa alentaa sepelvaltimotautiriskiä 2 prosentilla !


Lääketieteen tutkijana toimiva Jussi Halleen on saanut mittansa täyteen kolesterolitiedotuksen harhaanjohtavuudesta.


Halleen: ”… vaikuttaa suorastaan siltä, että nää asiantuntijat pyrkis ehdoin tahdoin peittelemään, suorastaan sensuroimaan ja tekevät kaikkensa, että nää tutkimukset ei päätyis koskaan julkisuuteen. Ja se on mun mielestä aika erikoista ja huolestuttavaa, että tarkoituksella yritetään antaa tämmönen yksipuolinen kuva, että se tukis heidän näkemystään, ja sekin luodaan vielä tosiaan niin kuin virheellisillä viittauksilla tai sitten sillä tavalla, että otetaan tällaisia tutkimuksia ja kerrotaan niistä jokin pieni osa, joka tukee sitä heidän ajatustaan ja sitten jätetään se loppu kertomatta”.


Juonto: Amerikan Sydänliiton lausunnon jälkeen 1990 oli tie länsimaissa auki kolesterolin laajamittaiselle alentamiselle lääkehoidolla. Sadat miljoonat ihmiset on määritelty sairaiksi vain yhden laboratorioarvon perusteella. Statiinit ovat maailman myydyin lääkeryhmä. Suomessa niitä syö jo 660 000 ihmistä, ja heidän määränsä kasvaa parinkymmenen prosentin vuosivauhtia.


Jos tavoite väestön kolesterolin laskemisesta alle viiden millimoolin tai alemmaksi toteutetaan, on tulevaisuudessa kolmisen miljoonaa suomalaista statiini-hoidon piirissä.


Oili Ikävalko: ”..miust se on mainittava haitta, miun elämässä”.


Taija Somppi:”Minun ehdotus on se, että teiltä lopetataan kaikki kolesterolilääkkeet. Ja katsotaan mitä tapahtuu”.


Juonto:. Ennen pitkiä lenkkejä tehnyt Ikävalko pystyy kävelemään enää vain satakunta metriä kerrallaan. Lääkäri epäilee, että hän on saanut statiineista erään sen yleisimmistä sivuvaikutuksista, alaraajojen hermoperäisen heikentymisen. Silti potilasta huolestuttaa kolesteroli-lääkkeestä luopuminen.


Somppi: ”Entä jos mä kerron teille semmosen asian, että yli 65-vuotiaille naisille kolesterolilääkkeestä ei ole mitään hyötyä ? Elikkä meille on perusteltua jättää kaikki kolesterolilääkkeet pois”.


Juonto: Kymmenet tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset elävät pidempään, terveempinä ja virkeämpinä, jos heidän kolesteroliarvonsa ovat suhteellisen korkeat. Mm. kansaneläkelaitoksen tekemässä autoklinikkatutkimuksessa havaittiin, että suomalaisten vanhojen miesten kolesterolin ihannearvo oli välillä 5-7 ja naisten välillä 6-9 millimoolia. (6)


Oili Ikävalko jätti lääkärin kehotuksesta statiinit pois. Kuuden viikon kuluttua hänen kolesterolinsa oli odotusten mukaisesti noussut selvästi, mutta yleisterveydentilassa ei ollut tapahtunut muutosta.


---


Juonto: Viime vuona julkaistussa amerikkalaisessa tutkimuksessa mitattiin sydänkohtauksen vuoksi sairaalaan otettujen lähes 140 000 potilaan ns. ”pahan” kolesterolin, LDL:n arvot. Havaittiin, että kaikkien sydänkohtauksen saaneiden kolesterolin pitoisuus oli huomattavasti alle Yhdysvaltain väestön keskiarvon, 2,7 millimoolia, eli selvästi vähemmän kuin mitä on totuttu pitämään matalana riskinä. Kuitenkin he saivat infarktin ? (7)


Syvänne: …niin tämmönen suhteellisen matalaltakin vaikuttava LDL-kolesteroli-pitoisuus voi olla heille liikaa, ja että ehkä pitäisi sitten, nimenomaan siinä vaiheessa kun jotain taudin merkkejä on jo tullut, niin vielä nykyistä tarmokkaammin laskea näitä haitallisia kolesteroliosuuksia”.


Juonto: Sen sijaan, että tutkijat ja Syvänne olisivat tehneet luonnollisimman johtopäätöksen, sen että korkeaa kolesterolia ei enää voida pitää syynä sydänkohtauksiin, niin he vaativat kolesterolin laskemista entistäkin alemmaksi. Miksi ?


Syvänne: ”No sen vuoksi, että siitä on sitten muista lähteistä niin valtavasti todistusaineistoa olemassa”.


Juonto: Jos veren kolesterolilla on jotain vaikutusta valtimotukoksen syntyyn, niin silloin kolesterolitason muutosta pitäisi seurata samansuuntainen muutos valtimon sisällä olevan rasvaplakin kasvussa. Mutta tapahtuuko näin ?


Asiaa on selvitetty valtimoiden varjoainekuvauksilla, mutta yhteyttä kolesterolin ja valtimon kunnon väliltä ei ole löytynyt. Sama havainto on tehty ruumiinavauksissa.


Jos kolesteroli ei liity valtimoahtauman asteeseen tai sen kasvuun, niin miksi sitten korkea kolesteroli ennustaa sepelvaltimosairautta ?


Anatomian professori Pentti Tuohimaan mielestä kolesteroli ei ole syyllinen, vaan viaton sivustakatsoja. Se ennustaa onnettomuutta yhtä hyvin kuin onnettomuuspaikalle kertyvät katselijat.


Tuohimaa: ”No kolesterolilla ei ole tässä alotuksessa minkään näköstä roolia. Sen kertyminen on seurausta tästä primäärivauriosta”.


Juonto: Tuohimaa alkoi ihmetellä yhdessä oululaisen kollegansa, eläinfysiologian professorin Matti Järvilehdon kanssa vallitsevaa käsitystä valtimotukkeuman synnystä.


Tuohimaa: ”Miten on mahdollista, että tää kolesterolikertymä tulee syvälle sinne valtimon seinämän sisään, kauas siitä sisäkalvosta, eli endoteelista, ja se hyppäys sinne on tommosessa elimessä lähes mahdoton selittää sillä, että se kolesteroli tulis siitä endoteelin läpi. Ja siitä meillä alkoi pitkät keskustelut ja haluamme epäillä, että kolesteroloteoriassa ei kaikki ole kohdallaan”.


Juonto: Professorit tulivat siihen tulokseen, että kolesteroli ei kasaudu valtimossa virtaavasta verestä, vaan se tulee valtimon ulkopuolelta, pienen pienistä vasa vasorum -verisuonista. (8)


Tuohimaa: ”… jos nämä pienet suonet esimerkiksi nikotiinin vaikutuksesta supistuvat, niin tänne kehittyy helposti hapen vajaus, jota pahentaa se, että verenpaine näissä haarautumiskohdissa molemmilta puolilta puristaa tätä verisuonta ja pikkuhiljaa iän myötä siihen tulee täydellinen hapettomuus ja verisuonen vaurio … ja alkaa sitten vuotaa läpi mikrobeja ja kolesterolia … ja sillä tavalla tää plakki pikkuhiljaa kasvaa ja työntyy tuonne verisuonten sisälle ja jossain vaiheessa sitten se repeää ja aiheuttaa siihen veritulpan, jolloin tästä eteenpäin oleva verisuonen osa joutuu hapettomuuteen ja tulee sydänkohtaus”.


Juonto: Vasa vasorum -teorian mukaan sydänveritulpan pääsyy on hapettomuuden aiheuttama verisuonen vaurio, johon sitten tulehduksen myötä kertyy muun töhkän mukana kolesteroliakin.


Juonto: Jos Vasa vasorum –teorian mukaisesti kolesteroli ei ole veritulpan syy, ei enää ole tarvetta hoitaa terveitä ihmisiä kolesterolia laskemalla. Sen sijaan olisi huomio kiinnitettävä verenpaineeseen, joka edistää vaurion syntymistä.


--


Kolesterolin alentamiseen kehitettyjä statiini-lääkkeitä mainostetaan turvallisiksi ja tehokkaiksi. Niiden teho ilmoitetaan yleensä ns. suhteellisen riskin vähenemisenä.


Yhdysvalloissa tehdyssä AFCAPs/TexCaps kokeessa oli mukana 6 600 tervettä henkilöä. Statiini-hoidon kerrottiin alentaneen sydäntauteihin kuolleiden määrää peräti 27 prosenttia. Kuulostaa hyvältä. (9)


Syvänne: ”No kyllähän se merkittävä, merkittävä tulos on, jos nyt ajattelee, että haluaako parantaa kolmanneksella mahdollisuuksiaan selvitä seuraavat viisi vuotta ilman kuolemaa tai sairaustapahtumaa, niin mä luulen, että useimmat ihmiset arvostavat sitä mahdollisuutta”.


Juonto: Tulosten lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että lumelääkettä saaneista ainoastaan 0,45 % kuoli sydäntautiin ja statiini-hoito pienensi kuolleiden osuuden 0,33 prosenttiin. 0,33 on 27 prosenttia pienempi luku kuin 0,45, joten väite on totta. Mutta antaako se oikean kuvan hoidon tehosta ?


27 prosentin pudotus tarkoitti sitä, että lumelääkettä saaneiden ryhmässä kuoli sydänkohtaukseen 15 henkilöä ja lääkettä saaneista 11 henkilöä. Ihmishenkien säästö viisi vuotta kestäneessä ja 6 600 henkilö käsittäneessä kokeessa oli siis kokonaista neljä henkeä.


Tuloksesta voidaan laskea, että yhden sydänkuoleman välttämiseksi pitää 833 terveen henkilön syödä statiineja viisi vuotta. Kustannus/hyötysuhde on surkea.


Statiinien syöminen ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa ei ole kuitenkaan täysin hyödytöntä. Useimmissa statiini-tutkimuksissa on lääkkeellä saatu sydänkohtauksia vähenemään, vaikka kokonaiskuolleisuus pysyykin ennallaan.


Brittiläistä 8 vuotta sitten valmistunutta suurinta statiini-tutkimusta pidetään vahvimpana näyttönä lääkkeen sekä kolesterolin laskun tehosta. (10)


Tarkalla lukemisella siitä kuitenkin käy ilmi, että kolesterolin aleneminen ei ehkä sittenkään ollut syynä sydänkohtausten ja -kuolemien vähenemiseen.


Nykykäsityksen mukaan ns. pahan kolesterolin, eli LDL:n pitäsi olla suurin syyllinen valtimoiden tukkeutumiseen. Mutta britti-tutkimuksessa paljastui, että mitä enemmän onnistuttiin LDL:ää pudottamaan, sitä enemmän potilaat sairastuivat ja kuolivat sydänkohtaukseen. Kasvu oli tosin vähäinen, ei edes tilastollisesti merkitsevä, mutta jos kolesterolihypoteesi pitäisi paikkansa, olisi eron pitänyt olla selvästi toiseen suuntaan. Eli mitä alemmaksi paha kolesteroli, sitä vähemmän sydänkohtauksia.


Syvänne: ”No heillä oli kuitenkin kaikilla sama hoito, joka tietysti valtavasti vähentää sitä vaihtelua mikä yksilöiden välillä on”.


Juonto: Miksi siis sydänkohtaukset vähenevät, jos väheneminen ei liity pahan kolesterolin laskuun ?


Uffe Ravnskov: ”Siksi, että se ei johdu kolesterolin laskusta. Sillä ei ole mitään merkitystä, laskeeko kolesteroli valtavan paljon, vaiko vain pikkuisen. Vaikutus on sama, ja se johtuu siitä, että statiineilla on muita vaikutuksia. Ne laajentavat verisuonia, ne ehkäisevät veritulpan muodostumista, niillä on monia muita hyödyllisiä tehtäviä. Olen varma, että jos ne eivät olisi laskeneet vielä kolesteroliakin, olisivat tulokset olleet entistä paremat


Juonto: Ruotsalaisen tutkijan Uffe Ravnskovin käsitystä tukee skandaalinkäryinen kolesterolilääketutkimus. Vuonna 2006 kaksi suurta yhdysvaltalaista lääkevalmistajaa toi markkinoille uuden kehitelmänsä, kaksoisvaikutteisen kolesterolin alennuslääkkeen. Suomessa sitä myydään nimellä Inegy. Pillerissä statiiniin on yhdistetty toinen vaikuttava aine, joka estää kolesterolin imeytymistä ravinnosta. (11)


Inegy onnistuikin pudottamaan kolesterolia suorastaan järisyttävällä teholla. Mutta valtimoiden ahtautumiseen sillä ei ollut sen enempää vaikutusta kuin tavallisella yksinkertaisella statiinilla. Valtimoiden ahtaumat jopa hieman kasvoivat pelkkään statiini-hoitoon verrattuna.


Kolesteroliteorian kannalta tulos oli katastrofi. Sehän suorastaan alleviivaa käsitystä, että statiinin suotuisa vaikutus ei perustu kolesterolin alentumiseen, vaan johonkin muuhun. Lisäaineella ei ollut näitä vaikutuksia, joten sen osuus yhdistelmässä jäi nollaksi.


Tutkimuksen tulos piilotettiin lääketieteelliseltä yhteisöltä liki kahdeksi vuodeksi, jonka aikana miljoonat potilaat ympäri maailmaa söivät Inegyä, toivoen saavansa lisäsuojaa sydämelleen. Lääkkeen todettiin lisäävän vain lihasvaurioriskiä.


Lääkkeensä tehottomuudesta tienneet Inegyn valmistajat joutuivat maksamaan 41 miljoonan dollarin korvaukset asiakkailleen. Tapahtuneesta huolimatta Suomen käypähoitosuositus neuvoo edelleenkin käyttämään tehottomaksi havaittua yhdistelmähoitoa. Miksi ?


Syvänne: ”No jos täsmennetään, Inegy on vedetty pois markkinoilta…”


Juonto: Ei ole vedetty, tämä kuvattu lääkepakkaus hankittiin apteekista viime viikolla.


Syvänne: ”No mä väitän edelleen, että sitä ei ole todettu tehottomaksi, vaan tutkimukset ovat kesken”.


KUVA: Golf-kentän viheriö, jonka takaa Leino Utriainen nousee kuvaan. Lyö palloa.


Utriainen : ”Kaikenlaiset lihaskivut ja niitä oli eri puolilla, pahiten ennen kaikkea alaselässä … sitten vähän pienempiäkin tuli … nimimuisti huononi ihan selvästi ja kauas näkeminen huononi niin, että piti hankkia toiset silmälasit, millä katsoa televisiota, en nähnyt tekstejä enää ilman silmälaseja … ja uni oli huono … heräsin useita tunteja liian aikaisin … koko aika väsytti työpaikalla.


Juonto: Maailman suurinta paperikonetehdasta johtaneelle diplomi-insinööri Leino Utriaiselle määrättiin statiineja, kun hänen kolesterolinsa kohosi yli seitsemän. Pian sen jälkeen alkoi ilmetä monenlaisia oireita.


Utriainen: ” totta kai minä ajattelin, että se on luonnollista vanhenemista ja ne täytyy vain lusia pois ja olla tyytyväinen”.


--


Utriainen: ”Niin kuin salamanisku kirkkaalta taivaalta tuli kova haimatulehdus”.


Juonto: Utriainen makasi keskussairaalan tehohoidossa 9 vuorokautta ja oli vähällä kuolla.


Utriainen: ”Kun mitkään kipulääkkeet ei auttaneet, niin pyysin hoitajaa kutsumaan päivystävän lääkärin paikalle ja pistämään semmoisen kipulääkkeen, joka vie tajun”.


Juonto: 8 kuukautta kestäneen hoidon jälkeen Utriainen toipui. Lääkäri totesi haimatulehduksen syyksi statiiniläääkkeet. Lääkkeen valmistaja Pfizer myönsi, että niin haimatulehdus kuin kaikki muutkin Utriaisen kokemat oireet olivat tunnettuja Lipitor-lääkkeen sivuvaikutuksia. Lääkeyritys maksoi Utriaiselle korvauksia yhteensä 84 000 euroa. Utriainen lopetti statiinien syömisen ja kaikki hänen kokemansa sivuoireet poistuivat.


Lääketehdas Pfizer myönsi, että haimatulehdusta esiintyy haittavaikutuksena yhdellä sadasta - tuhannesta Lipitorin käyttäjästä.


Utriainen: ”Ja koska Suomessakin yli 600 000 ihmistä käyttää statiinilääkkeitä, niin tästä päästään siihen, että ennemmin tai myöhemmin näistä 600 000 ihmisestä 600 – 6000 ihmistä sairastuu”.


Juonto: Missä nämä haimatulehdukset luuraavat ?
Viimeisten kymmenen vuoden aikana on lääkkeiden haittavaikutusrekisteriin tehty kaikkiaan vain 13 ilmoitusta epäillystä statiinin aiheuttamasta haimatulehduksesta. Alhainen luku viitaa siihen, että lääkärit eivät osaa yhdistää statiineihin haimatulehdusta, joita havaitaan Suomessa vuosittain yli 3 500.


Viralliset tautitilastot kuitenkin kertovat, että viimeisten 12 vuoden aikana äkilliset haimatulehdukset ovat lisääntyneet miehillä 68 prosenttia ja naisilla 37%, yhteensä lähes 800 tapauksella. Kasvu ei selity alkoholin käytöllä, sillä viinan aiheuttamat haimatulehdukset tilastoidaan erikseen. Käypähoitosuosituksen haittavaikutusluettelo ei edes mainitse haimatulehdusta.


Syvänne: ”No käypähoito perustuu näihin tutkimuksiin ja niissä sitä ei ole, ei ole toistaiseksi voitu todeta”.


Juonto: Tutkimuksissa se on toki todettu. Tässä yhdysvaltalaisessa selvityksessä laskettiin, että statiinihoito lisää haimatulehduksen ilmaantuvuutta 41 prosenttia. Suomeen siirrettynä laskelma tarkoittaa sitä, että statiini voisi aiheuttaa 218 haimatulehdusta vuodessa. (12)


Haimatulehduksiin kuolee nykyisin 2-3 % sairastuneista. Statiiniin liittyvät haimatulehdukset tappaisivat siis Suomessa noin kuusi henkilö vuodessa.
Luku lähenee jo ennaltaehkäisevällä statiini-lääkityksellä vuodessa säästettävien ehkä noin kymmenen ihmishengen määrää. Plus kaikki muut sivuvaikutukset lisäksi.


Diabetes-riskiä statiinit lisäävät 9 prosentilla. Se tarkoittaa Suomessa vuodessa 660 uutta diabetestapausta. Statiinien yhteydestä mm. syöpiin sekä dementiaan on myös vahvoja viitteitä.


Syvänne: Statiinit ovat yksi turvallisimpia lääkeaineryhmiä, yhdellä lauseella sanottuna”.


Juonto: Vuonna 2005 paljastui, että Vioxx -tulehduskipulääke oli aiheuttanut kymmeniä tuhansia äkillisiä sydänpysähdyskuolemia eri puolilla maailmaa. Skandaaliksi tapaus muuttui kun kävi ilmi, että lääkkeen valmistaja oli tiennyt kohtalokkaasta sivuvaikutuksesta, mutta oli ollut siitä hiljaa.


Tragedia johti lääkekokeita koskevien sääntöjen perusteelliseen muutokseen. Siihen asti kokeita rahoittaneilla lääkeyrityksillä oli ollut mahdollisuus keskeyttää tutkimus milloin tahansa, esimerkiksi kun koe näytti tuottavan huonoja tuloksia testattavan lääkeaineen kannalta. Kielteiset koetulokset saatettiin haudata pöytälaatikoihin ikuisiksi ajoiksi, ja toistaa koetta niin pitkään, että saatiin sponsoria tyydyttävä tulos.


Vuoden 2005 jälkeen vaadittiin, että kaikki lääkekokeet on rekisteröitävä, ja myös kielteiset koetulokset on julkistettava. Tuon vedenjakajavuoden jälkeen on julkaistu 10 tutkimusta statiini-valmisteiden tehosta erilaisten potilasryhmien hoidossa.


Ranskalainen lääketieteen tutkija kävi ne kaikki lävitse: (13)


de Lorgeril: “Havaitsimme nämä kokeet tuloksettomiksi. Se tarkoittaa, että kolesterolin alentaminen ei antanut potilaalle suojaa … Potilaasta vastuussa olevalle lääkärille se merkitsee sitä, että sen jälkeen kun uudet säännöt tulivat voimaan vuonna 2005, ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, joka osoittaisi kolesterolin laskemisesta olevan hyötyä sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen ehkäisemisessä”.


Juonto: Ja mitä tämä havainto merkitsee sitä aikaisempien, kymmenien kolesterolin alentamisen hyödyllisyyttä todistaneiden tutkimusten kannalta ?


de Lorgeril: ”Se merkitsee, sitä että kaikki lääkekokeet ennen uusien sääntöjen voimaantuloa ovat vääristyneet. Meidän on unohdettava ne”.


Syvänne: ”Minusta ei kyllä tarvitsis sepittää tämmösiä agenttitarinoita, eikä tuota niin viritellä salaliittoteorioita. Musta tuntuu aika keinotekoiselta ja tarpeettomalta”.


Juonto: Kaikkein vakuuttavimpana tutkimuksena statiinien tehosta on pidetty Skandinavian maissa tehtyä 4S-tutkimusta. (14)


de Lorgeril: ”Koe oli täydellisesti sponsorin, lääkeyhtiö Merck’in vetämä. Jopa tilastollisten analyysien tekijä, 4S –kokeen ainoa tilastotieteilijä oli Merck’in palkkalistoilla. Vuonna 1994, kun 4S:n julkaistut tiedot olivat silmiemme edessä, olimme naiiveja. Luotimme niihin. Mutta enää emme voi tehdä niin”.


Juonto: Amerikan lääketieteellisen yhdistyksen lehti esitteli kesäkuussa tutkimuksen, joka lehden mukaan on ”toistaiseksi puhtain ja täydellisin meta-analyysi lääkkeillä tehdyn kolesterolin alentamisen vaikutuksista (15).


Tutkimuksen tulos: statiinihoidolla ei onnistuttu laskemaan kokonaiskuolleisuutta.


Juonto: Lääketutkimusten tulosten vääristyminen rahoittajina toimivien lääkeyritysten vaikutuksesta on tunnettu tosiasia. Yhdysvaltalaisessa selvityksessä havaittiin, että negatiivisia tuloksia tuottaneet tutkimukset jäivät pääosin julkaisematta. Lääkeyhtiöillä oli usein veto-oikeus tutkimusraporttiin ennen sen julkaisua. (16)


Haamukirjoittajia on todettu esiintyvän kolmessa neljästä lääketeollisuuden sponsoroimista tutkimuksista. Joskus asiantuntijaksi palkattu nimekäs professori piirtää vain nimensä valmiin tutkimusraportin alle, ottaa rahat ja kävelee. (17)


Ravnskov: ”Se, joka tukee kolesteroli-hypoteesia, saa rajattomat taloudelliset voimavarat käyttöönsä. Rahaa saa vaikka kuinka paljon tahansa. Se, joka kyseenalaistaa teorian, onnistuu ehkä saamaan yhden artikkelin julkisuuteen, mutta sitten ovat rahat loppu. Rahaa ei saa mistään”.


Juonto: Ja tässä esittelemme kolesterolin alentamisen käypähoitotyöryhmässä istuvien professoreiden sponsorit, maailman eniten myydyt statiinilääkkeet. Niiden valmistajilta tohtorit ovat saaneet mm. konsultointipalkkioita, asiantuntijapalkkioita, matkoja sekä tutkimusrahoitusta.


Puheenjohtaja, professori Matti J. Tikkanen: Zocor, Inegy, Lipitor
Sihteeri, professori Timo Strandberg: Zocor, Inegy, Lipitor, Crestor, Lescol
Professori Antero Kesäniemi: Crestor, Lipidil, Zocor,Inegy,Lipitor,Lescol
Professori Petri Kovanen: Zocor, Inegy, Lipitor, Crestor
Dosentti Matti K.Salo: ei sidonnaisuuksia
Professori Jorma Viikari: Crestor, Lipitor, Zocor, Inegy
Dosentti Hannu Vanhanen: Zocor, Inegy, Crestor
Dosentti Mikko Syvänne: Zocor, Inegy,Crestor, Lescol, Lipitor


Martti Backman / MOT: Silloin kun esiinnytte julkisuudessa ja teitä haastatellaan sydänasioissa, sydän- ja terveysasioissa, niin esiinnytte arvostetun, arvovaltaisen Suomen Sydänliiton asiantuntijana, mutta jos sitten taustalla viulut maksaakin statiiniteollisuus, niin kuinka sopivana pidätte tämmöistä asetelmaa ?


Syvänne. ”Ei minun esiintymisestäni viuluja maksa statiiniteollisuus”.


Martti Backman / MOT: Kuinka paljon olette vastaanottanut rahaa statiiniteollisuudelta ?


Syvänne: ”Vaatimattomia summia, siis tarkoitatteko henkilökohtaisesti vai sydänliittoa ”?


Martti Backman / MOT: Henkilökohtaisesti.


Syvänne: ”Ne on hyvin vaatimattomia summia”.


Juonto: Myöhemminkään kysyttäessä Syvänne ei halunnut tarkentaa rahasummia. Suomen Sydänliitto ilmoitti saavansa lääketehtailta vuosittain noin 60 000 euroa, prosentin budjetistaan


LOPPU

25.10.2010

Rasvateoria

Rasvateorian nousu ja…

Martti Backman

Olen yksi niistä, jotka oli saatu uskomaan 40 vuotta kestäneellä valistuksella, että voin ja läskin syöminen on vaarallista sydämelle. Tiesin muun muassa, että pahinta rasvaa on se kolesteroli, jota voipaketti on varmaan puolillaan. Se tukkii verisuonet ja aiheuttaa ennenaikaisen kuoleman.

Niinpä kesti aika kauan, ennen kuin jaksoin kiinnostua rasva- ja kolesteroliskeptikkojen väittämistä niin paljon, että ryhdyin lukemaan heidän kirjoituksiaan.

Ensimmäinen yllätys oli, että kolesteroli ei edes ole rasva, eikä sitä juurikaan ole voissa, kermassa eikä silavassa. Ja jos vaikka olisikin, ei veren kolesterolitasoa voi rasvaa syömällä merkittävästi heiluttaa.

Aloitin rasvaopintoni lukemalla kahden näkyvimmän rasvaopin kriitikon, ruotsalaisen tohtorin Uffe Ravnskovin sekä skotlantilaisen lääkärin Malcolm Kendrickin kirjat, ”Kolesterolimyytti” ja ”Ei sittenkään kolesteroli”.

Kirjat sisälsivät loppumattomana ilotulituksena esimerkkejä rasvatutkimuksen ristiriitaisuuksista, tulkintojen vedätyksistä sekä vastakkaisesta näytöstä, josta emme koskaan saa kuulla.

Niitä ei tietenkään voinut ottaa sellaisenaan todesta, ottaen huomioon kirjojen poleemisuuden ja tekijöiden mission. Mutta kun kaivoin esille heidän mainitsemiaan alkuperäisiä tutkimusraportteja, oli pakko hämmästyä: Ne miehethän ovat oikeassa, rasvateoria vuotaa kuin maitosihti!

Suurin yllätys oli seuraava: Skeptikkojen väite, että rasvaisen ruuan ja sepelvaltimotaudin yhteydestä ei ole lujaa tieteellistä todistetta, näyttää pitävän paikkansa.

Skeptikot voivat vyöryttää esiin kymmeniä tutkimuksia, joissa tämä on selkeästi todettu, mutta mahtava rasvaleiri ei kykene osoittamaan yhtäkään riidatonta tutkimusta, joka todistaisi tyydyttyneen, ns. kovan eläinrasvan lisäävän sepelvaltimotaudin ja sydänkuoleman riskiä.

Tämä kävi myös selkeästi ilmi, kun haastattelin Suomen rasvatutkimuksen ja -valistuksen grand old mania, professori Pekka Puskaa. Kysyin häneltä kahdesti, mitä hän pitää vahvimpana tutkimusnäyttönä rasvateorialle, mutta kummallakin kerralla hän väisti kysymyksen ja alkoi vedota asiantuntijoiden suureen yksimielisyyteen, tutkimuksista tehtyihin yhteenvetoihin ja eri lääkärijärjestöjen antamiin suosituksiin.

Konsensus, komiteayhteenvedot ja järjestösuositukset eivät ole tieteen käsitteitä, vaan ne kuuluvat politiikkaan. Oppi eläinrasvan haitallisuudesta ja kasvirasvojen terveellisyydestä onkin suuressa määrin terveyspolitiikan työkalu.

Kiistämätöntä on, että ylivoimaisesti suurin osa lääkäreistä ja lääketieteen tutkijoista seisoo lujasti virallisen rasvaopin takana. Sitäkin hämmentävämpää on havaita, että rasvateoria on täynnä aukkoja. Osa sen kaikkein pyhimmistä kirjoituksista, kuten esim. Ancel Keys’in ”Seitsemän maan tutkimus” nojaa kuitenkin suorastaan lapselliseen argumentaatioon.

Miten rasvateoria on voinut elää näin kauan rauhassa?

Siksi, että niin harvalla on mahdollisuus ottaa itse selvää alkuperäislähteistä ja muodostaa itselleen oma mielipide. Ilmeisesti suurin osa tavallisista kelpo lääkäreistäkin on onnellisen tietämätön rasvateorian tieteellisen pohjan heikkoudesta. He vain uskovat sen, mitä heille on lääkiksessä opetettu ja mitä käypähoitosuosituksessa neuvotaan. Heitä en halua moittia; näin odotetaan vastuullisen lääkärin toimivan.

Lääketieteessäkin on omat vahvat mielipidejohtajansa, ja ehkä juuri siellä. Lääketieteen tutkija, joka haastaa niin vahvasti tuetun opin kuin rasvateorian, ajautuu väistämättä marginaaliin ja tuhoaa uransa. Tutkimusrahan saaminen on vaikeaa, sillä tutkimusta rahoittavat kolesteroli- ja verenpainelääkkeitä valmistavat lääketehtaat.

23.10.2010

6.10.2010

AKUUTISTA POIMITTUA

Karppaajan ruokavalio

Akuutti 5.10.2010
YLE Akuutti

Jarmo Hörkön ruokapäiväkirja

 

Maanantai

aamupala: viili (3,5 %) auringonkukansiemenillä ja cashewpähkinöillä, kahvia ja puolukkamehua
lounas: paistettu kalafile, haudutetut vihannekset, vihersalaattia ja vettä
illallinen: jauhelihavihanneskeitto, sulatejuustoa ja maitoa
iltapala: rasvaista juustoa, cashew-pähkinöitä, omena ja tomaattimehua

Tiistai

aamupala: viili (3,5 %) seesaminsiemenillä ja viinimarjoilla, 2 paistettua kananmunaa, kahvia ja vettä
lounas: kebablihaa, salaattia ja dieettikola
illallinen: vihannespata ja greippimehua
iltapala: 2 keitettyä kananmunaa, majoneesia, parapähkinöitä, teetä ja mandariini

Keskiviikko

aamupala: 3 keitettyä kananmunaa, majoneesia, savukinkkua, hasselpähkinöitä, kahvia ja vettä
lounas: paistettua maksaa ja vihanneksia, kurkku-tomaattisalaattia ja vettä
illallinen: borsch-keittoa smetanalla, lasi punaviiniä ja vettä
iltapala: 150g surimia, saksanpähkinöitä ja teetä

Torstai

aamupala: viili (3,5 %) pinjansiemenillä ja mustikkajauheella, kahvia ja tomaattimehua
lounas: lihapullia ja wokattuja kasviksia, vihersalaattia ja vettä
illallinen: kaali-paprikasalaattia, sulatejuustoa ja vettä
iltaapla: hasselpähkinöitä, briejuustoa, teetä ja appelsiini

Perjantai

aamupala: viili (3,5 %) macadamia-pähkinöillä ja puolukkahillolla, kahvia ja vettä
lounas: iso kanasalaatti ja kivennäisvettä
illallinen: kaali-lihapataa, tomaatti-kurkkusalaattia ja vettä
iltapala: pistaasipähkinöitä, rasvaista juustoa ja lasi valkoviiniä

Lauantai

aamupala: 3 paistettua kananmunaa ja pekonia, luomujogurttia kurpitsansiemenillä ja mansikoilla, kahvia ja omenamehua
lounas: kermainen kalakeitto vihanneksilla ja maitoa
illallinen: grillattu kasslerpihvi, grillattua kesäkurpitsaa, kukkakaalisalaatti ja kivennäisvettä
iltapala: rasvaista juustoa + kinkkua + kevytsiideri saunajuomana

Sunnuntai

aamupala: 3 munan kinkkumunakas, viili (3,5 %) vadelmilla, kahvia ja vettä
lounas: paistettuja sieniä ja sipuleita, vihersalaattia ja vettä
illallinen: uunilohta, wokattuja vihanneksia ja lasi valkoviiniä
iltapala: sulatejuustoa, hassel- ja cashewpähkinöitä, teetä ja sitruunamehua.

vaihtoehtoja.

27.9.2010

KAKARAT PERKELE MENNEET TAAS KOMPUUTTORILLE

Osta minulta käytetty auto
Kun vähänkin silmä välttää, niin äijä ja kakarat menee nettiin pörssisivuille. Ja aivan mun tietämättä (olin kai PASKALAKIASETUSTA väsäämässä).

23.9.2010

PASKASTA

Maaseudun kesämökeille on rakennettava puhdistuskaivot. Kun mökillä on nelisen kuukautta vuodessa, olis paskat pantava saatanan kalliisiin pönttöihin, ettei itämeri saastu. 

Mitäs tehdään hirvenpaskoille, joita kertyy meidänkin pihaan vuoden mittaan kuutio. Kusta ei saa tietysti pihalle talon taa. Pitää varmaan ottaa kanisteri mukaan kusta varten ja tuoda kotio. Paska sekotetaan hirven ja jäniksen vastaavaan, niin kukaan ei sano mitään.
Mites muuten on karhun paskan laita - on semmonen laatta, että...Ja sit hevosten, joita on nykyään laitumilla melkein joka pihassa. Lehmistä en sano mitään - mutta onko nää jutut tietoisesti jätetty huomiotta.

20.9.2010

Silloin Joskus


Posted by Picasa

Isä - vainaa, äiti - vainaa, edessä vaari - vainaa, pikkusisko, meikä, mummu -vainaa.
Tänään on isän syntymäpäivä, 84v, jos eläisi, kuoli -99.

Levätkööt rauhassa.

18.9.2010

Kumijuustoa vai Camembertia

Aika vaatii osanottoa ruokavaliokeskusteluun. V. 2001 pääsin Kelan kuntoutuskeskukseen ns. Aslak-kurssille Suomen Turkuun. Kurssi järjestettiin Kelan tiloissa, joita olin itsekin ollut rakentamassa - lähinnä viheralueiden osalta joskus opiskeluaikoinani. Paikka oli siis jotenkin nostalginenkin. Olin ryhmässä, joka koostui opettajista pääsosin Raumalta ja ettei vaan ollut myös Uudestakaupungistakin - nooh sivuseikka.

Kurssi koostui kolmesta terveystietoisesta lähijaksosta ja kesti vuoden. Meille opetettiin kaikki virallisten ravintosuositusten sisällöt, otettiin veriarvot ja lisäksi johdatettiin monipuolisiin liikuntaharrastuksiin. Fysioterapeutti oli nätti.

Lähijaksojen välillä meidän tuli tietenkin toteuttaa oppimaamme. Minä harrastin liikuntaa runsaasti, söin kevyttä enkä juonut juovukkeita. Painoni putosi vuoden aikana n. 5kg.

Päättöjaksolla otettiin verikokeet ja testattiin kävelytestillä kunto. Polvi oli jo silloin kivulloinen enkä voinut oikein revittää. Tiesin kuitenkin, että olin noudattanut terveitä elintapoja ja odotin innolla yhteenvetoa. Kun en edes tupakoinut, jota pahetta raumalaiset harrastivat odotteeni oli luokkaa 'kurssin priimus'.

Ravintoterapeutti johdatti meidät saavutettuihin tuloksiin. Kokonaisuutena kurssilaiset olivat päässeet positiivisiin tuloksiin : elopaino, veriarvot etc. Odotin innolla priimuksen nimeämistä. Ja tulihan se sieltä :" Mutta Pentti. Mitäs sinä olet syönyt? Kolesteroliarvosi on 7,3!!!

Minulta vietiin matto alta. Yritin julistaa, että jos tässä porukassa joku on noudattanut annettuja ohjeita, se olen minä. Kalibroikaa mittarinne!


Olin tyrmistynyt. Kotiin päästyäni palasin 'normaaliruokaan'. Söin kuten ennen kurssia kevyt-tuotteisiin koskematta. Kolmen kuukauden kuluttua menin työterveyshoitajalle, ja pääsin mittauttamaan arvoni. Kokonaiskolesteroli oli pudonnut 5,6, hdl oli hyvä samoin ldl. Triglyt kunnossa ja sokeri alentunut.

Menipä pari-kolme vuotta ja tapasin erään luokkakaverin - lääkärin, joka oli työskennellyt mm. Grönlannissa 6-7 vuotta. Hän kertoi, että sydäntauteihin hän ei ollut vastaanotollaan törmännyt. Kuolinsyyt paikallisilla olivat pääsääntöisesti viinan aiheuttamia. Ruokavalioon kuului kuulemma kovia rasvoja hylkeitä, kalaa ja valaan lihaa. Läskiä meni reippaasti.

Hän oli itse perehtynyt rasvateorioihin ja alkanut noudattaa vähähiilihydraattista valiota. Habitus oli muuttunut sitten viimenäkemän hoikaksi ja kunto oli kohdallaan. Tämä myös näkyi.

Päätin itsekin, että katotaan. Vähensin hiilihydraatit (perunan, leivän etc.) pois ja aloin syödä voita, läskiä ja kaikkea sitä, mikä virallisesti on kiellettyä. Päivittäin söin lisäksi kolme lusikallista "Virgin Coconut" öljyä - siis tyydytettyä rasvaa (kylmäpuristettua).

Kolmen kuukauden kuluttua menin verikokeisiin. Olin laihtunut 5kg:a. Ja sitten työterveys- hoitajalle. Ei ollut uskoa hoitaja näkemäänsä, kun kerroin ruokavaliostani. Veriarvot olivat parhaat ikänään!!! Ja kunto oli loistava. Eiköhän tämä riitä tästä - minä olen näitä pekka puskan yksittäistapauksia!

                                      Wikipedia

11.9.2010

VAINAITA

Soitin upille pari viikkoa sitten. Oli mökillä saaressa. En ollut pitkään aikaan ollut kontakteissa. Oli kiva jutella. Tuli puhe kalastuksesta. Kuhaa oli tullut uistelemalla hyvin tänä kesänä. Oli järvi puhdistunut sitten viime päivitysten. "Puhuu ne jotain, että sinilevää olis, ja sitä ei kuulemma saa heittää kiukaalle eikä pestä astioita. Mutta ei ne juomisesta oo mitään puhunu. Mää juan sitä niinku ennenvanhaan."

Puhe siirty kualleisiin kavereihin. Niitä oli melko runsaasti. Aika kulkee ja kello kuluu. Siinä lopeteltiin, mutta vähän ajan kuluttua tuli tekstari: VAINAITA...ja rivi nimiä vielä käsittelemättömien lisäksi. Kännykkä soi ja Upi tahto selittää ilmasujaan. Käyttää kuulemma niistä, joita ei oo pitkään aikaan tavannut liitettä : vainaa. On kuulemma kohteliampaa kun sanoo esim. Jussivainaa kuin Jussi...kun ei voi olla varma.

Lukioaikana oltiin melkein joka ilta Upin kanssa Hämpillä. Meillä oli Volkkari - punanen. Sillä mää iskin vaimonkin - ja monta muuta. Ei tiätty ollu käytössä, jos oltiin kaljoissa - sitäkin tapahtui. Holjaa oli sillon. Yhtenä jouluaattona käytiin melko pieruissa Timpalla, siä kun sai aina vähän miästä väkevämpää. Kivoja ihmisiä oli Timpan vanhemmat Alpo ja Anni - vainaat. Timpa elää viä. 


Upilla ja vaimollaan meni sukset ristiin jossain vaiheessa. Upi otti puolta nuoremman - melkein. Jotenkin vanhat kaverit hajautu eikä oo paljon yhteyksiä pidetty. Se on väärin. Vainaita ei oo noissa vanhoissa porukoissa oikeestaan ollenkaan. On pikkusen etäisempiä ne, jotka on vainaita. Aika syä suhteita. Saas nähdä, jos ens kesänä kirjotan, onko vainaita. Joskus se käy ite kullekin.

14.8.2010

Elokuun kukkia

 

 

 

 
Posted by Picasa

22.6.2010

Ennen Jussia
Posted by Picasa


Alimman kuvan koivut eivät ole 'liimattuja'. Kuva on käsittelemätön.

9.6.2010

14.5.2010

Tasa-arvoista tietoyhteiskuntaa?Aamulehti kertoo, että

"Sonera tuo markkinoille entistä nopeamman laajakaistaliittymän. Muutaman kuukauden sisään noin 60 000 suomalaisella kotitaloudella on mahdollisuus käyttää maksimissaan gigabitin sekuntinopeudella toimivaa internetyhteyttä.Gigabitti on yhtä kuin tuhat megabittiä eli 125 megatavua.

Maksiminopeudella yhden tavallisen CD-levyn sisältämä tieto siirtyisi siis noin viidessä sekunnissa.

Tampereella arvioidaan olevan tällä hetkellä tuhansia kiinteistöjä, joiden verkkoyhteydet tukevat suuria siirtonopeuksia.

Yhteys maksaa kuluttajalle 99 euroa kuukaudessa, ja se on saatavissa taloyhtiöihin, joissa on joko valokuidusta tai Cat 6 -luokan kaapelista tehty sisäverkko.

Tiedotteen mukaan 4,5 gigatavun elokuvatiedoston lataaminen vie yhteydellä nopeimmillaan 40 sekuntia. Tuskin kovin monella käyttäjällä on tarvetta tällaiseen nopeuteen?

- Ainakin minulla on himassa pari sellaista tyyppiä, jotka latailevat paljon verkkoon päin. Jaetaan esimerkiksi videoklippejä kaverille.

- Ero on huikea, jos lataat ylöspäin yhden tai sadan megabitin nopeudella."


Ja keskellä Suomea Jyväskylän kaupungissa, Korpilahdella ei normikäyttäjä kykene kun lukeen sähköpostinsa nopeudella, josta Sonera puhuu "TIEDON VALTATIENÄ", on kai tiellä ohessa joku kärrypolku. Tee siä etätyötä, niin huomaat, että urakat kusee!
Vistoo pirusti!

30.4.2010

Ollaan niin saatanan porvaria!


Nää mitään vappuja oo ollu enää aikoihin. Kaikki on niin helvetin yrittäjäporvaria ja kapitalistin alkua...Kekään oo enää tyäläinen, siittä vois livetä kommariks. Pitää olla yrittäjää niin saatanasti.
Nää luulee, että ku on porvari, niin rahaa tulee ämpärillä, ja jos olis komu, niin staliniini veis siperiaan niinku sille yhdelle Sohville olis oikeen.

Paskat nää nykyään tiä muusta ku kuluttamisesta ja ostovoimasta, ja pian on kusi housussa.

Ei kiinnosta vappumarssi, mutta mennään myötäelään eduskunnan portaille, jos jotain saatanan tiuraa tai vanhasta kiusataan.

...mää ala enää mitää!!!

20.4.2010

Tulivuorenpurkauksia! (Wikipedia)

Huomattavia tulivuorenpurkauksia

Vuosi: Tulivuori/sijainti: Kuolleita:

79 Vesuvius,Italia 16000

1169 Etna,Italia 15000

1631 Vesuvius,Italia 4000

1669 Etna,Italia 20000

1772 Papandayan,Indonesia 3000

1792 Unzen,Japani 10400

1815 Tamboro,Indonesia 12000

1883 Krakatau,Indonesia 36000

1902 Santa Maria,Guatemala 1000

1902 Pelée.Martinque 26000

1911 Taal,Filippiinit 1400

1919 Kelud,Indonesia 5000

1951 Lamington,Papua-Uusi-Guinea 4000

1966 Kelud,Indonesia 1000

1980 Saint Helens,Yhdysvallat 60

1985 Nevado del Ruiz,Kolumbia 25000

1991 Unzen,Japani 33

1991 Pinatubo,Filippiinit 900

1993 Mayon,Filippinit

13.4.2010

VIISAUTTAKIRJAIMET OVAT SYMBOLEJA.
NE OVAT SANOJEMME RAKENNUSPALIKOITA,
JOISTA KIELEMME MUODOSTUU.
KIELET AUTTAVAT MEITÄ KOMMUNIKOIMAAN.
JOPA MONIMUTKAISISSA KIELISSÄ, JOITA VIISAAT
IHMISET KÄYTTÄVÄT, VÄÄRINKÄSITYKSET OVAT YLEISIÄ.
KIRJOITAMME JOSKUS YLÖS ASIOITA, KIRJAIMIA, SANOJA
TOIVOEN, ETTÄ NE PALVELISIVAT MEITÄ JA
NIITÄ, JOIDEN KANSSA TOIVOMME KOMMUNIKOIVAMME.
KIRJAIMET JA SANAT… ODOTTAVAT YMMÄRRYSTÄ

5.4.2010

Tampereen klassillinen koulu säilytettävä!!!


Tampereen klassillinen lukio – satavuotias instituutio

Kuva: Hanna Vaittinen


Tampereen klassillinen lukio aloitti toimintansa vuonna 1901 Reaalilyseon rinnakkaisosastona. Koulu itsenäistyi Klassilliseksi lyseoksi 1903 ja oma koulurakennus valmistui 1907. Nykyään lukio toimii pääsääntöisesti matalassa 1968 valmistuneessa lisärakennuksessa. Koulumme sijainti aivan Tampereen keskustassa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet toimia eri yhteistyötahojen kanssa.

Klassillisen lukion minäkuva

Tampereen klassillinen lukio painottaa laaja-alaisen yleissivistyksen merkitystä. Tästä syystä koulumme määrittää itsensä yleislukioksi, joka erityispainotusten sijaan keskittää voimavaransa yleissivistävien aineiden laajaan ja tasokkaaseen tarjontaa. Yleislukiona pyrimme tarjoamanaan opiskelijoille mahdollisimman hyvät valmiudet ylioppilastutkintoa ja sen jälkeisiä jatko-opintoja ajatellen. Samalla opiskelijalle varmistetaan riittävä tiedollinen taso toimia aktiivisena ja kriittisenä kansalaisena.

Kielten tarjonta on Klassillisessa lukiossa perinteisesti laaja. Erityisenä herkkuna tarjoamme mahdollisuuden opiskella latinan kieltä.

Kieliohjelma:
A1-kieli englanti, saksa ja venäjä
B1-kieli ruotsi
B2-kieli saksa, ranska ja latina
B3-kieli saksa, ranska, latina, venäjä, italia ja espanja (opetus yhteistyössä Tammerkosken lukion kanssa)

Lisäksi tarjoamme japanin kielen ja kulttuurin kursseja, kreikan kielen kurssin sekä historian ja yhteiskuntaopin kursseja saksan kielellä. Koulussamme on myös mahdollisuus ainoana Pirkanmaalla suorittaa saksan kielen kielidiplomi (Deutsches Sprachdiplom I&II), joka antaa oikeuden hakea korkeakouluopintoihin saksankielisiin maihin.

Laajat kansainväliset yhteydet ja niiden ylläpitäminen on eräs vahvuuksistamme. Koulullamme on ystävyyskoulut Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Vuosittain kouluumme saapuvat vaihto-opiskelijat, ulkomaiset vierailijat ja apuopettajat antavat arvokkaan lisän koulumme toimintaan.

Sivu on pääosin kopioitu tavoitteenaan :

Säilyttäkää Tampereen klassillinen koulu

Tampereen kaupunki on päättänyt lakkauttaa vuonna 1901 perustetun Tampereen klassillisen koulun, jolla on arvokas, 110-vuotinen perinne. Klassillisen koulun lopettaminen tuhoaa merkittävän osan suomalaista ja tamperelaista koulukulttuuria ja historiaa.

Klassillinen koulu tarjoaa turvallisen ja innostavan oppimisympäristön tällä hetkellä 342 oppilaalle. Heistä yli puolet eli 185 on latinan opiskelijoita. Tämä on valtakunnallisesti ainutlaatuista.

Monessa perheessä Klassillisessa koulussa opiskelemisen perinne on jatkunut useamman sukupolven ajan ja sen jatkuminen koetaan erittäin tärkeäksi. Oppilaat ja huoltajat haluavat jatkaa tätä perinnettä – juuri Klassillisen koulun kauniissa kiinteistössä, jonka seiniltäkin voi lukea latinan ja kreikan tekstejä.

Tampereen klassillisesta koulusta ovat maailmalle ponnistaneet mm. sellaiset suurnimet kuin Yrjö Jylhä, Lauri Viita, Toivo Kärki, Rauno Lehtinen ja peruskoulun isä Reino Oittinen.

Klassillinen koulu on säilytettävä! Linkki adressiin!

Mistä kysymys: Miksi klassillinen lukio pärjää ylioppilaskirjoituksissa?

16.05. - 12:22 (Luotu: 15.05. - 19:57)

Tampereen klassillisen lukion abiturientit kirjoittivat viime vuonna Tampereen lukioiden oppilaista parhaiten, jos vertailulukuna pidetään koulun oppilaiden ylioppilaskokeesta saamien puoltoäänien keskiarvoa.

Puoltoääniä eli pisteitä tuli viime vuonna 30,9, tänä vuonna 32,3. Alin mahdollinen pistemäärä on 8, paras jopa yli 70.

Tampereen lyseon lukion puoltoäänien keskiarvo oli viime vuoden keväällä ja 29,2 ja Tampereen yhteiskoulun lukion 28,4

Miten Tampereen klassillinen lukio valmentaa abiturienttinsa, jotta he menestyvät, rehtori Kari Hanninen?

- Lukioomme hakeutuu motivoituneita ja lahjakkaita oppilaita, mutta se ei ratkaise kaikkea. Opetus on järjestetty niin, että opiskelijat ovat voineet suorittaa kaikki aineen kurssit ennen oppilaskokeisiin osallistumista. Meillä on käytössä vanha tenttiperinne. Koulunkäynti ei lopu penkkareihin vaan aineet käydään tenttimässä ennen kirjoituksia. Tämä jämäköittää lukulomaa.

- Meillä on tekemisen meininki. Olemme tutkineet, ettei koulussa vallitse kilpailuhenki vaan tehdään yhteistyötä.

Koulu on Tampereen paras, jos katsotaan korkeakoulusta opiskelupaikan saaneiden määrää. Tähtääkö lukion opetus tähän?

- Ei varsinaisesti, mutta menestyminen lukiossa avaa ovet jatko-opintoihin.

Tampereella on esimerkiksi urheilun ja ilmaisutaidon erikoislukiot. Painottaako klassillinen lukio jotain aluetta?

- Klassillinen lukio on yleislukio. Voimamme eivät hupene painotettaviin aineisiin. Tarjoamme kaikkea tasavertaisesti.

Miten koulu varmistaa, että hyvä taso säilyy?

- Oppilaat vaikuttavat kurssitarjontaan. Ylioppilastutkinnon reaalikokeen uudistus on muun muassa tuonut tarpeita opetukseen.

Liisa Heinänen

Aamulehti

Lyhytnäköistä koulupolitiikkaa Tampereella.

Latinan opiskelu ei tuota välitöntä hyötyä, mutta on koulun muun kielitarjonnan myötä ollut edesauttamassa sivistyksellisen koulutuksen ja ymmärryksen ylläpitämistä maassamme. Nyt on latinan kohtalo sinetöitymässä lyhytnäköisen markkinan kustannuksella.

Maamme kärkilukioihin kuuluva Tampereen klassillinen lukio on romuttumassa!!!

Sine litteris nulla vita est. Ilman sivistystä ei ole elämää.

Viisautta latinaksi

21.3.2010

Eric CantonaPoika kävi. Kiva. Kävimme yhdessä Tappara-JYP - matsissa. Tappara voitti jatkoajalla. Annoin pojan hakea DVD:n iltakatsomiseksi. Itse en olisi valinnut "Looking for Eric" - leffaa. Onneksi poika valitsi. Filmi kuvasi työväenluokkaisen Ericin katsannosta elämää. Keskeistä oli Ericin idoli Eric Cantona, Mancester Unitedin entinen huippupelaaja. Aivan keskiöön nousi myös postinjakajayhteisön suhde Manuun.

Postimies Ericin elämä ei ollut hääppöistä: avioero, työttömät pojat etc. Mutta jotenkin köyhistä aineksistä oli koottu koskettava tarina, jossa Manun kannattajajoukko muodosti luotettavan yhteisön, jossa 'kaveria ei jätetty'.

Eric keskusteli fiktiivisen Big Ericin kanssa. Hän tuntui muistavan kaikki Cantonan tekemät maalit. Kysyessään, mikä niistä oli huippua hänen elämässään, hän ehdotti maaleja toisensa jälkeen. Mitään fiktiivinen Cantona ei muistanut. Yllättäväen hän nosti uransa huippuhetkeksi syötön, josta joukkutoveri teki maalin! Kun postimies Eric äimistyneenä ja epäillen kysyi, että mitä jos joukkuetoveri ei olisi kyennytkään tekemään maalia, nousi esiin filmin keskeisin viesti huippupalloilija Cantonan suulla:"Joukkuetoveriin täytyy luottaa.".

Filmi kuvasi minun kokemuksessani kokonaisuutenaan juuri tätä yhteisöllisyyden merkitystä: kaveriin luotetaan. Kaveria ei jätetä. Näinä yltiöindividualismin aikoina viesti tavoitti ainakin minut. Suosittelen lämpimästi!


Ps. Ja huippua oli viikonlopussa se, että poika sai ylipuhutuksi Pentin päivänä punttisalille, missä en ollut käynyt kahteen kuukauteen!

19.3.2010

6.3.2010

Läskiä vai kevaria

Veijalainen ny on tommonen lässyttäjä, mutta kannattaa ehkä kuunnella/katsoa Antti Heikkilän rasvapuheet.

2.3.2010

Hiljaiset sillat
"Tällainen varmasti tulee mutta kerran elämässä ", sanoo Kincaid,"

7.2.2010

Nero

31.1.2010

Sosiaalista mediaa parhaimmillaan - kaikki ei oo kieli-ihmisiäOhjeet suomeksi!

Talvista ihmemaata

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

8) Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi.
9) Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista,
10) mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.

23.1.2010

HAARP!!!

MIETINTÖ  (EU:n Koko mietintö) Haiti, HAARP, Lappi, Linkki Saksalaisiin lähteisiin (katso!)

14. tammikuuta 1999 PE 227.710/lop. A4-0005/99
PDF      

Ympäristö, turvallisuus ja ulkopolitiikka


Lausunnon valmistelija: OlssonYmpäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
(Hughes-menettely)


Ulko- ja turvallisuusasiain sekä puolustuspolitiikan valiokunta
Esittelijä: Maj Britt Theorin


Tainnuttavat aseet

Näiden erilaisten asetyyppien kutsuminen yhteisellä nimityksellä "tainnuttavat" on erittäin harhaanjohtavaa. Nimityksellä "tainnuttava" on tarkoitus saada nämä aseet näyttämään inhimillisemmiltä kuin tavanomaiset aseet - mutta inhimillisiä aseita ei ole olemassakaan. Kaikenlaisten aseiden käyttöön liittyy vammautumisen tai hengen menettämisen vaara, mikä aseiden tarkoitus oikeastaan onkin. Tainnuttavia aseita käytetään yleensä konfliktin alkuvaiheessa ja ne voivat itse asiassa laukaista konfliktin. Sotilaat ja poliisit voivat turvautua väkivaltaan yhä laajemmin määrin siitä syystä, että aseet näyttävät vähemmän vaarallisilta. On varsin mahdollista, että nämä aseet madaltavat kynnystä turvautua väkivaltaan konfliktien ratkaisemiseksi.Kehitetyt teknologiat vahingoittavat sekä aineellista omaisuutta että ihmisiä. Yksi esimerkki ovat akustiset aseet, jotka saavat aikaan matalan äänitason, nk. infraäänen. Sen avulla ne voivat hämäännyttää vihollisen ja tehdä hänet vaarattomaksi. Muita esimerkkejä ovat kiinni liimaantuva vaahto ja sokeuttava laser. Veden värjäävät kemikaalit voivat vaikuttaa sekä maatalouteen että väestöön.

Elektromagneettisten säteiden avulla voidaan estää vihollisen tietoliikenne-, navigaatioja viestintäjärjestelmien toiminta. Tainnuttavia aseita voidaan käyttää myös valtion infrastruktuurin ja viranomaisten toiminnan estämiseen, niillä voidaan keskeyttää rautatiejärjestelmän toiminta tai aiheuttaa sekasortoa maan talouselämään. Yhteistä näille aseille on se, että niiden tehtävänä on viivyttää ja estää potentiaalisen vihollisen toimintaa ja voittaa tämä "strategisella tasolla".Tainnuttavia aseita käytetään tehokkaana apuvälineenä modernissa sodankäynnissä, joko yksinään tai yhdessä tavanomaisten aseiden kanssa. Esimerkiksi USA käytti radiotaajuusaseita Persianlahden sodassa estääkseen Irakin energiajärjestelmän toiminnan,(13) siitä huolimatta, että ei tiedetty, millaisia vaikutuksia radiotaajuusaseilla on ihmisiin. Tainnuttavia aseita ei näin ollen tule pitää tappavasta järjestelmästä erillisenä ryhmänä, vaan sen osana. Tainnuttavien aseiden kehittäminen tuo sodankäyntiin lisää mahdollisuuksia. Tuloksena on siten pikemminkin voimankäytön lisääntyminen kuin sen väheneminen. Tainnuttavat aseet eivät johda sellaisiin konflikteihin, joissa kukaan ei menetä henkeään.

HAARP - ilmastoa pilaava asejärjestelmä


Euroopan parlamentin turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta piti 5. helmikuuta 1998 kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin mm. HAARPia. NATOn ja USA:n edustajia oli kutsuttu paikalle, mutta he päättivät olla osallistumatta tilaisuuteen. Valiokunta pahoittelee sitä, että USA ei lähettänyt tilaisuuteen ketään eikä käyttänyt tilaisuutta kommentoida esitettyä materiaalia.


HAARPia, suurtaajuisen säteilyn tutkimukseen liittyvää tutkimusohjelmaa (High Frequency Active Auroral Research Project) johtavat Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto yhdessä Fairbanksissa sijaitsevan Alaskan yliopiston geofysikaalisen laitoksen kanssa. Vastaavanlaisia kokeiluja on käynnissä myös Norjassa, todennäköisesti Etelämantereella, mutta myös entisessä Neuvostoliitossa.


HAARP on tutkimushanke, jossa ionosfääriä lämmitetään voimakkaiden radioaaltojen avulla käyttäen apuna maanpäällistä lähetinverkkoa. Näin synnytetty energia lämmittää tiettyjä ionosfäärin osia. Tämä synnyttää ionosfääriin aukkoja, minkä jälkeen lämmitetty alue käyttäytyy keinotekoisen linssin tavoin.


HAARPia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ilmakehän sähköisiä ominaisuuksia manipuloimalla voidaan hallita valtavia voimia. Jos järjestelmää hyödynnetään sotilaskäyttöön tarkoitettuna aseena, seuraukset voivat olla tuhoisia viholliselle. HAARPin avulla voidaan välittää miljoonia kertoja enemmän energiaa tietylle alueelle kuin millään muulla perinteisellä keinolla. Energia voidaan lisäksi suunnata liikkuvaan kohteeseen, mitä voitaisiin käyttää hyväksi vihollisen rakettien tuhoamisessa.


Hankkeen johdosta on myös mahdollista olla entistä paremmin yhteydessä sukellusveneisiin ja manipuloida maailmanlaajuisia sääolosuhteita. On toki mahdollista toimia myös päinvastaisesti eli aiheuttaa viestintään häiriöitä. Ionosfääriä manipuloimalla voidaan estää maailmanlaajuinen viestintä samalla kun käyttäjän oma viesti menee perille. Järjestelmän toinen mahdollinen sovellutus on maapallon röntgenkuvaus useiden kilometrien syvyydessä (maan läpi tunkeutuvan tomografian avulla) öljy- ja kaasukenttien, mutta myös maanalaisten sotilaallisten varusteiden löytämiseksi. Tutka, jolla voidaan katsoa horisontin yli ja määritellä esineitä suureltakin etäisyydeltä, on vielä yksi HAARP-järjestelmän sovellus. Sillä voidaan etsiä tulossa olevia kohteita topografisten esteiden takaa.


USA on suorittanut 50-luvulta lähtien ydinräjäytyksiä Van Allen -vyöhykkeillä tutkiakseen, millainen vaikutus tässä korkeudessa tehtävillä ydinräjäytyksillä on radioviestintään ja tutkan toimintaan räjähdyksessä syntyvän sähkömagneettisen sykäyksen johdosta. Tuloksena syntyi uusia magneettisia säteilyvyöhykkeitä, jotka kattoivat lähes koko maapallon. Elektronit liikkuivat magneettisia kenttiä pitkin ja loivat keinotekoisia revontulia Pohjoisnavan yläpuolelle. Näiden sotilaallisten kokeiden tekemiseen liittyy se riski, että Van Allen -vyöhykkeen tasapainoa järkytetään vakavasti pitkäksi aikaa eteenpäin. Maapallon magneettikenttä voi tuhoutua laajoilta alueilta ja se voi estää radioviestinnän. Amerikkalaisten tiedemiesten mukaan Van Allen -vyöhykkeen palautumiseen normaalitilaansa voi kulua monta sataa vuotta. HAARP voi aiheuttaa muutoksia myös säämalleihin. Se voi vaikuttaa myös koko ekosysteemiin, etenkin herkällä Etelämantereen alueella.


HAARPin vakavista seurauksista on mainittava vielä ionosfääriin syntyvät aukot, jotka aiheutuvat sinne lähetettävistä voimakkaista radioaalloista. Ionosfääri suojelee meitä kosmiselta säteilyltä. Yleisesti toivotaan, että aukot sulkeutuvat jälleen, mutta otsonikerroksen aukoista saadut kokemukset antavat aihetta uskoa päinvastaista. Tämä tarkoittaa sitä, että suojaavassa ionosfäärissä on suuria aukkoja.


Koska HAARPilla on ympäristöön laaja-alaisia vaikutuksia, se on maailmanlaajuisesti tärkeä asia, ja on syytä epäillä, että näihin järjestelmiin todellakin sisältyy enemmän riskejä kuin etuja. Ekologiset ja eettiset vaikutukset on tutkittava perinpohjaisesti, ennen ryhtymistä jatkotutkimuksiin ja - testaukseen. HAARP on yleisölle miltei täysin tuntematon hanke.


HAARP on yhteydessä 50 vuotta käynnissä olleeseen intensiiviseen ja selkeästi sotilaalliseen avaruustutkimukseen, jota on tehty mm. osana "tähtien sotaa" ja jolla pyritään valvomaan ilmakehän yläosaa ja viestintäyhteyksiä. Tällaista tutkimusta on pidettävä ympäristöä vakavasti vahingoittavana, ja sillä voi olla arvaamattomat vaikutukset ihmisten elämään. Kukaan ei tiedä varmasti vielä tässä vaiheessa, millaisia vaikutuksia HAARPilla voi olla. Sotilaalliseen tutkimukseen liittyvää salassapitokulttuuria on vastustettava.


HAARP on kansainvälisen oikeuden vastainen. Uusien asejärjestelmien kaikki vaikutukset on annettava riippumattomien kansainvälisten elinten tutkittaviksi. On laadittava uusia kansainvälisiä sopimuksia ympäristön suojelemiseksi sodassa tarpeettomalta tuhoutumiselta.


11. Pitää Alaskassa toimivaa, ionosfääriä manipuloivaa amerikkalaista HAARP-järjestelmää, joka on vain osa elektromagneettisen aseistuksen kehittämistä ja käyttöä sekä sisäisessä että ulkoisessa turvallisuuskäytössä, esimerkkinä kaikkein vakavimmasta nousevasta sotilaallisesta uhasta, joka kohdistuu maailman ympäristöön ja ihmisten terveyteen, koska sillä pyritään sotilaallisessa tarkoituksessa puuttumaan erittäin herkän ja tärkeän biosfäärin kerroksen toimintaan, vaikka kaikki sen seuraukset eivät ole selvillä, ja kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita painostamaan Yhdysvaltojen hallitusta, Venäjää ja kaikkia muita edellä mainittuun toimintaan osallistuvia valtioita lopettamaan hankkeensa ja laatimaan kansainvälisen sopimuksen, jolla tällaisten aseiden käyttö kielletään;
12. Vaatii erityisesti kansainvälistä sopimusta, jolla kielletään kaikki tutkimus ja kehittäminen niin siviili- kuin sotilaallisiin tarkoituksiin, joilla pyritään soveltamaan tietoa kemiallisten, elektronisten, äänen väreilyn tai muiden keinojen vaikutuksesta ihmisen aivoihin sellaisten aseiden kehittämisessä, joiden avulla voidaan jotenkin vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, mukaan lukien edellä mainittujen järjestelmien kaiken todellisen tai mahdollisen käytön kieltäminen;


27. Katsoo, että HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) on maailmanlaajuisesti tärkeä hanke, koska sillä on laajamittaiset vaikutukset ympäristöön, ja vaatii, että riippumaton kansainvälinen elin tutkii oikeudelliset, ekologiset ja eettiset vaikutukset ennen lisätutkimusten ja -testausten aloittamista; pitää valitettavana, että Yhdysvaltojen hallinto on toistuvasti kieltäytynyt lähettämästä edustajaansa kuultavaksi julkiseen kuulemistilaisuuteen ja sen jälkeen pidettyihin asiasta vastaavan valiokunnan kokouksiin, joissa on käsitelty Alaskassa toimivan High Frequency Active Auroral Research Project (HAARP) -hankkeeseen liittyviä ympäristö- ja terveysriskejä;
28. Pyytää, että STOAn (tieteellisten ja teknologisten vaihtoehtojen arvioinnin) paneeli tutkii kaiken olemassaolevan HAARPia koskevan tieteellisen ja teknisen tutkimusaineiston arvioidakseen hankkeen todellista luonnetta ja sitä, miten suuren riskin HAARP muodostaa sekä paikalliselle että globaalille ympäristölle ja kansanterveydelle yleensä;


29. Kehottaa komissiota yhteistyössä Ruotsin, Suomen, Norjan ja Venäjän federaation hallitusten kanssa tutkimaan, miten HAARP-ohjelma vaikuttaa Euroopan arktisten alueiden ympäristöön ja kansanterveyteen, ja kertomaan(!!!) tuloksista parlamentille;


30. Vaatii erityisesti kansainvälistä sopimusta, jolla kielletään kaikki tutkimus ja kehittäminen niin siviili- kuin sotilaallisiin tarkoituksiin, joilla pyritään soveltamaan tietoa kemiallisten, elektronisten, äänen väreilyn tai muiden keinojen vaikutuksesta ihmisen aivoihin sellaisten aseiden kehittämisessä, joiden avulla voidaan jotenkin vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, mukaan lukien edellä mainittujen järjestelmien kaiken todellisen tai mahdollisen käytön kieltäminen;


31. Kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita edistämään kansainvälisiä sopimuksia, joiden avulla sodan syttyessä ympäristöä voitaisiin suojella tarpeettomalta tuhoutumiselta;


37. Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Yhdistyneille kansakunnille.